Saeküla muistendid: Eksinud VIP

Sattunud VIP ühel kolmabasel päälelõunal Saeküla koolimajja. Tunnid olla enamjagu juba läbi saanud. Olla sisenenud miskipärast (ühe paljudest) tagaukse kaudu. Ekselnud mööda maja nagu labürinti pidi (olgu öeldud, et omadki on seal teinekord tee jalge alt kaotanud), piilunud sisse kord ühest, kord teisest uksest. Näinud 4 klassi õpilasi arvutiklassis. Need olla küll viisakalt tere öelnud ent pole suuremat asjast arvata osanud. Seigelnud VIP edasi, lõpuks jõudnud ka õpetajate tuppa. Näinud seal sekretäri. Kui VIP viis minutit ukse kõrval seisnud, olla sekretär ka teda näinud. Esialgu ei olla silmi uskund. Kutsunud ühe õpetaja tunnistajaks. See olla kinnitanud, et on jah VIP ise. VIP teatanud, et astunud korraks läbisõidul sisse. Vahetanud siis veel kaks intelligentset lauset ja olnudki VIP’il aeg minna. Et VIP endast lõngarida maha jätnud polnud, juhatanud õpetaja ta lühemat teed pidi välja (peauksest). Imekombel oli just sellesama ukse ees ka VIP’i auto. Küllap vajutanud tugevasti gaasipedaali ja tänanud õnne kui Talina jõudnud.
***
Kirja pandud pealtnägijate ütluse põhjal 05.05.2010